logo-transparent-slogan… tarjoaa hauskaa tekemistä yhdessä.

… tukee ihmisten aktiivista osallistumista oman alueensa hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

… lisää hyvinvointia tukemalla osallisuutta, itsetuntemusta, yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja liikuntamahdollisuuksia.

… syntyy eri alojen ammattilaisten ja paikallisten ihmisten yhteistyönä, mikä takaa toiminnan laadun ja vaikuttavuuden.

… on sekä prosessi että pysyvä teos. Molempia vaiheita voidaan hyödyntää viestinnässä ja kehittämistyössä.

… mahdollistaa ainutkertaisen ihmisen ja paikan liittymisen osaksi laajempaa kokonaisuutta verkkopalvelun kartastossa.

Jokaisen Piiloleikkiprosessin lopputuloksena syntyy ainutlaatuinen, pysyvä käyttötaideteos. Taiteen ja liikunnan hyvää tekevät voimat ja yhdessä tekeminen ovat osa jokaista toteutusta. Näiden perussisältöjen lisäksi prosessissa on mahdollista keskittyä tilaajan tarpeiden mukaisesti joko alueen, yhteisön tai yksilön kehittämiseen.

Tavoitteellinen prosessi

Piiloleikkiä voidaan erilaisin painotuksin hyödyntää:

1. Osallistavassa aluekehittämisessä
Teoksen valmistusprosessia voidaan tukea monipuolisella viestinnällä, joka herättää keskustelua ja auttaa keräämään asukkaiden näkemyksiä kehitettävästä alueesta. Varsinaisen muovailupajan lisäksi voidaan järjestää myös esim. tulevaisuustyöpajoja alueen asukkaille.

Esimerkiksi uuden kaupunkitilan suunnittelu, asuinalueen uudistaminen, alueen arvostuksen lisääminen, vähän käytetyn tilan parempi hyödyntäminen.

2. Yhteisöllisyyden vahvistamisessa ja paikkaan sitouttamisessa
Piiloleikki on paikkaan sidottu, pysyvä, yhdessä tehty kulttuuriteko, joka tukee sitoutumista yhteisöön ja paikkaan. Tätä tavoitetta voidaan tukea kiinnittämällä huomiota koko prosessin yhteisölliseen suunnitteluun. Piiloleikki mahdollistaa ympäristön arvostavan havainnoimisen sekä reitin valmistus- että käyttövaiheessa.

Esimerkiksi koulun tai työpaikan yhteisöllisyyden tukeminen, lähiön yhteistoiminnallisuuden parantaminen, kotiseutuylpeyden lisääminen, paikan ”omistajuuden” tunteen luominen.

3. Oman identiteetin pohtimisen ja arvostavan kohtaamisen välineenä
Työpaja ja pronssiveistoksen tekeminen sisältävät viestin jokaisen ainutkertaisen ihmisen arvostuksesta. Työpajasta on saatavilla erilaisia versioita – pidempi prosessi mahdollistaa syvällisemmän ja monipuolisemman identiteettityön, mutta myös lyhyet työpajat pohjautuvat oman persoonan ja maailmasuhteen pohdintaan.

Esimerkiksi nuorten identiteettityön tukeminen, arvostavien kohtaamisten tarjoaminen, oman maailmasuhteen pohtiminen.